Kökets principer

Vi bryr oss om våra gäster, därför jobbar Vi efter följande principer:

Ju kortare distans från jord till bord desto bättre.

Genom att ta hem hela djur, skapas en extra dimension i menyerna.

Vi låter årstiderna styra menyn så att vi alltid använder råvaror när de är som bäst.

I den mån det är möjligt använder vi lokala produkter, är de även ekologiska är det en
bonus.

Den personliga kontakten med bonden, producenten, plockaren, jägaren, fiskaren
är A & O för oss, finns inte den personliga kemin där blir det ingen affär.