Historia

Malmö var under 1500-talets mitt en central, framgångsrik handelsstad. Fint folk sökte sig hit & staden växte. Ett tydligt exempel på den dåtida standardökningen är att husens kvalitet blev bättre och man lade ner arbete på vackra hus. Thottska huset kom till under denna tid och uppfördes som en sk ”sögningegård” av adelsfamiljen Thott på 1550-talet.

En sögnigegård var den välbärgade familjens boning, dit utombys resenärer kunde söka sig under stadsbesöket. Troligen övernattade man i staden för att undvika onödiga och farofyllda nattresor tillbaka till godsen på den skånska landsbygden.

Man är inte helt säker på korsvirkesbyggnadens exakta ålder, men man har funnnit inskriptioner som ger ganska tydliga svar. På dörrhammaren avsedd att sitta ovanför dörren, står att läsa ” Tage Tot – Else Vlstan 1558. Huset har alltså ägts utav adelsmannen Tage Thott och hans maka Else Ulfstrand. Vidare har man funnit inristat ”Erbum Domini mannet in eternu 1558” på portbjälken. Man influerades redan då av latinet, och skrev ”Guds ord varar i evighet”

Väggbonader på båda våningarna vittnar om kungligheter, god jaktlycka och gott leverne. Delar av en väggmålning kallad ”Påfågeln och Kalkonen” finns att beskåda på festvåningen. Man har velat framhäva lyxig mat och ett liv i överflöd.

Anrika lokaler

Under dessa bjälkar har alltså adelsfamiljen hållit gästabud med grevar, adelsmän och annat fint folk. Burgundiskt rött och Rhenskt vitt vin har tappats i bägare och tömts. Det har skålats och skrålats och ”mången drucken man har talat vad nykter tänkt”.

Man kan föreställa sig att överklassen har vältrat sig och frossat i kulinariska läckerheter som anka, gås, kapun, vildsvinsstek och hjortsadel, för att inte tala om karpfisk, gäddfärs och tryffel.
Låt historiens vingslag leda Dig genom en behaglig måltid i Thottska huset.